Драги сограѓани, добредојдовте на формата за доставување предлози за редизајнирање на јавните површини/паркови во Град Скопје и оценка на состојбата со зелените површини во градот! Би сакале ли да ни помогнете во оваа заедничка авантура?

Да
притиснете ENTER
Благодариме за одвоеното време и покажаниот интерес и наскоро очекувајте го резултатот од вашиот ангажман во иницијативата!
Повторно
притиснете ENTER