Апликацискиот формулар е затворен.
Почитувани,

Согласно рокот поставен во јавниот повик, 18.10.2019, до крајот на денот (00:00) апликацискиот формулар е затворен.