Апликацијата за графички дизајнери и илустратори на Inno4Edu работилницата
е заворена
Во секое време може да го пратите вашето CV и портфолио на info@innovationlab.mk
за следни прилика за соработка!